OSB diap logo ZW ISO 9001 VCA 1 1 ISO 14001 1 savantis1
OSB  ISO 9001  VCA ISO 14001  SAVANTIS 

 

 

  

bedrijfsmatig 1

Houd het schoon. Met 't Sticht.
Kantoren, ziekenhuizen, scholen en al die andere gebouwen waar dagelijks mensen in- en uitlopen, moeten voldoen aan een aanvaardbaar hygiëneniveau. Dat is niet allee prettig, dat is ook gezond. Maar waarover haal je nu elke dag een doekje en waarover maar één keer per week? 't Sticht maakt voor elke opdrachtgever een persoonlijk schoonmaakplan en voert dat consequent uit.

bedrijfsmatig 2

Maatwerk
Elk gebouw is anders. Door de indeling, de bestemming en de toepassing van materialen. Daarom werkt 't Sticht niet met een standaardaanpak, maar wordt het onderhoud toegesneden op de specifieke situatie. Immers, in een ziekenhuis worden andere eisen gesteld aan de dagelijkse omgevingshygiëne dan in bijvoorbeeld een museum. Ook uw gebouw is het best gebaat bij maatwerk.

Hoge kwaliteit
Aan een schoonmaakplan gaat zorgvuldig inventariseren, analyseren, programmeren en calculeren vooraf. Vervolgens komt de uitvoering, waarbij gebruik gemaakt wordt van de beste materialen en middelen. Schoonmaken is vakwerk en dat vereist een uiterst professionele benadering. Het uitvoerend personeel is dan ook goed getraind en minstens zo goed gemotiveerd. Dat is mede bepalend voor de hoge kwaliteit van het werk van 't Sticht.